(L)mited Souls

(L)mited Souls

(L)mited Souls

Ο εικαστικός καλλιτέχνης Δρ. Ιωάννης Μιχαλούδης που πρόσφατα του απονεμήθηκε ο τίτλος του Συνεργαζόμενου Ερευνητή στο ΙΝΝ- θα παρουσιάσει δυο αερόπλαστα του δημιουργημένα με το αιθέριο  νανοϋλικό silica aerogel.

Τα γλυπτά θα είναι εγκλωβισμένα σε δυο χρυσά κλουβιά και οι επισκέπτες της εγκατάστασης με τίτλο (L)imited Souls II, θα μπορούν να έχουν διάδραση με τα έργα και τις χρυσοχόες σκιές τους, χρησιμοποιώντας κλεφτοφάναρα LED ψυχρού φωτισμού και κόκκινα lasers.

Ο ερευνητής/καλλιτέχνης θα συζητήσει με τους επισκέπτες για τα οπτικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην θέαση των γλυπτών όπως επίσης και την ιδέα για ένα art(INN)science πυρήνα στο Δημόκριτο.

By |2018-09-26T23:53:19+00:00Σεπτέμβριος 26th, 2018|highlights|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment