Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Στα σταυροδρόμια της ιστορίας.

Έρευνα και ερευνητικοί θεσμοί στον σύντομο 20ό αιώνα

Δυο απογεύματα και 4 στρογγυλά τραπέζια για την ιστορία των ερευνητικών θεσμών

Λόφος Νυμφών – Εθνικό Αστεροσκοπείο

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Με την συνδρομή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Χορηγός: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Δείτε το πρόγραμμα παρακάτω.