Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων

Οι δράσεις του Πειραματικού Γυμνασίου στη Βραδιά του Ερευνητή

  • Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις

Με τη χρήση της μηχανής Wimshurst θα παρατηρήσουμε φαινόμενα που σχετίζονται με τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις , όπως:

Α) Ακτινική διάταξη των νημάτων – ταινιών θυσάνου με τη σύνδεσή του με έναν ακροδέκτη της μηχανής (αισθητοποίηση του πεδίου Coulomb).

Β) Αλληλεπίδραση λάμπας φθορίου με τη μηχανή Wimshurst

Οι μαθητές θα κατασκευάσουν το κύκλωμα και θα παρουσιάσουν τη διάταξη και το τελικό αποτέλεσμα στο κοινό.

  • Ηλεκτρικό ρεύμα από λεμόνια

Με τη χρήση απλών καθημερινών υλικών είναι δυνατόν να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα. Θα χρησιμοποιήσουμε: Τρία λεμόνια, τρία ελάσματα Ψευδαργύρου, τρία ελάσματα Χαλκού, ένα χάλκινο σύρμα και ένα λαμπάκι 1,5 Volt.

Με τη χρήση των παραπάνω υλικών και με την κατάλληλη διάταξη είναι δυνατόν να παραχθεί φως, χωρίς τη χρήση μπαταρίας.

Οι μαθητές θα κατασκευάσουν το κύκλωμα και θα παρουσιάσουν τη διάταξη και το τελικό αποτέλεσμα στο κοινό.

By |2018-09-20T17:11:51+00:00Σεπτέμβριος 19th, 2018|other-institutions|0 Comments

About the Author:

RENA Awareness Asst. Manager, SciCo

Leave A Comment