Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οι Δράσεις των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

  • Πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, κ.α.

  • Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Ιδρύματα

  • Εκπαίδευση με πρακτική άσκηση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών  φοιτητών

  • Δημιουργία ομίλων για την υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν τις αυξημένες ικανότητες τους

  • Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων με την συμμετοχή σχολείων και από το εξωτερικό

By |2018-09-26T23:36:02+00:00Σεπτέμβριος 26th, 2018|other-institutions|0 Comments

About the Author:

RENA Awareness Asst. Manager, SciCo

Leave A Comment